Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

 นายสมชาย เอื้อจารุพร

นายสมชาย เอื้อจารุพร

แรงงานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ค้นหางานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ค. 2559

ค้นหางานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ค. 2559

ตำแหน่งงานว่างจากกรมการจัดหางาน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 29 ส.ค. 2554

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ส.ค. 2554

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

จริยธรรมข้าราชการ และประกาศเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ”

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP