Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ

แรงงานจังหวัดนครนายก
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9)

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 22 มิ.ย. 2563

ค้นหางานราชการ

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 17 พ.ค. 2559

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

จริยธรรมข้าราชการ และประกาศเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ”

 

 

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP