Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงาน รายปี 2564 เดือนมกราคม – ธันวาคม

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 มี.ค. 2565

สถิติแรงงาน รายปี 2563 เดือนมกราคม – ธันวาคม

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 18 มี.ค. 2564

สถิติแรงงาน รายปี 2562 เดือนมกราคม – ธันวาคม

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.พ. 2563
TOP