Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ...

MOL Agenda รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564 ...

26-28 กันยายน 2563 กระทรวงแรงงานขอเชิญร่วมงาน JOB EXPO THAILAND ...

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดนครนายก ประจำ เดือน กรกฎาคม 2563 ...

เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมคาถา 5ย. ...

จังหวัดนครนายก ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ...

TOP