Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 พฤศจิกายน 2564
TOP