Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือน ตุลาคม 2562

pll_content_description

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ศาลากลางจังหวัดนครนายก.

        โอกาสนี้ นายสมชาย เอื้อจารุพร  แรงงานจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วย.

TOP