Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

เยี่ยมเยียนและมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

pll_content_description

TOP