Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

            เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2563 ณ วัดพิกุลแก้ว ม.ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก

              โอกาสนี้ นายสมชาย เอื้อจารุพร  แรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางบุญมาภรณ์  สีใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์

TOP