Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ขอร่วมรณรงค์ การงดรับ งดให้ ของขวัญฯ NO GIFT POLICY

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมรณรงค์ NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

TOP