Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

pll_content_description

สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

1.พนักงานคุมประพฤติ
   การศึกษา  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางสาขา อาชญาวิทยางานยุติธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประสานศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และจิตวิทยา
   เงินเดือน 9,140+ค่าครองชีพ1,500

2.เจ้าพนักงานธุรการ
   การศึกษา  วุฒิ ปวช. สาขา  การบัญชี การขาย การเลขานุการและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   เงินเดือน 6,410+ค่าครองชีพ 1,500

ยื่นใบสมัครได้ที่ สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก ตั้งแต่ 17-21 ต.ค.54
TOP