Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

pll_content_description

       สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก)

TOP