Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

pll_content_description

TOP