Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์

037313256

อีเมล

[email protected]

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น5  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์ 0-3731-3256

สื่อสาร มท. 31050

IP PHONE 69260

โทรสาร 0-3731-3605

E-mail : [email protected], [email protected]

TOP