Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

📢เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนปั๊บลุ้นรับกล่องสุ่ม ⭐️

pll_content_description

📢เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนปั๊บลุ้นรับกล่องสุ่ม
⭐️#กติกาลุ้นรับของรางวัล#⭐️
✅1. เพิ่มเพื่อนไลน์ทางการ “กระทรวงแรงงานนครนายก”
✅2. ขึ้นทะเบียน ผ่านลิ้งค์ https://shorturl.asia/rhVSZ
✅3.ประกาศรับจ้างงานอย่างน้อย 1 งาน ผ่านลิ้งค์ https://shorturl.asia/s3hyb
✅4. ส่ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ ผ่านทางไลน์
✅5. ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและ**ผู้รับจ้างงานในจังหวัดนครนายก เท่านั้น!**
🎉แค่ร่วมกิจกรรมกับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก
🌻ประกาศวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
📳สอบถามเพิ่มเติม
📍ผ่านไลน์นี้ หรือ โทร 037-313-256

 

 

TOP