Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

“แรงงานนครนายก” เตรียมความพร้อมหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (กลุ่มย่อย) ก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 65

pll_content_description

TOP