Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ลงพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน

pll_content_description

TOP