Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางจราจร ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

             เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางจราจร ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหมายเลข 33 จากหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ถึงบริเวณแยกหน้าโรงพยาบาลนครนายก ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร

โอกาสนี้ นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

TOP