Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครนายก

รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงงาน

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameITA

ขนาด : 334.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 29 พ.ย. 2564
TOP