สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 
 
 
 

Download รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครนายก ฉบับสมบูรณ์

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

องค์กรคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

  

   

Click....

 

e - Magazine MOL

 • เดือนมีนาคม 62      เดือนกุมภาพันธ์ 62   เดือนมกราคม 62  เดือนธันวาคม 61 เดือนพฤศจิกายน 61  เดือนตุลาคม 61

            

    

  เดือนกันยายน 61   เดือนสิงหาคม 61    เดือนกรกฎาคม 61  เดือนมิถุนายน 61 เดือนพฤษภาคม 61 เดือนเมษายน 61

         เดือนพฤษภาคม 2561  เดือนเมษายน 2561

  เพิ่มเติม------> http://www.mol.go.th/e-magazine

สถิติแรงงานจังหวัด

 • สถิติแรงงานไตรมาส2/2562 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
 • สถิติแรงงานไตรมาส1/2562 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562
 • สถิติแรงงาน รายปี 2561 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2561
 • สถิติแรงงานไตรมาส 4/2561 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
 • สถิติแรงงานไตรมาส 3/2561 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561